AMP Technology, os. dr. Józefa Putka 45, 34-123 Chocznia, tel.: +48 519 117 004, +421 915 143 434 e-mail: biuro@ocieplamy.com, nanista@orava.sk

AMP Technology

Funkčné izolačné spreje polyuretánovej peny sú modernou metódou, ktorá umožňuje účinne brániť tepelným stratám z priestorov v obvodovom plášti po celé roky. Polyuretánová pena je paro-priepustná, ktorá pri nástreku zvyšuje jeho povrchovú plochu až 120-násobne v priebehu niekoľkých sekúnd, izoluje povrch a vytvorí jednotný povrch. Izolačné spreje vyplnia a dôkladne utesnia všetky štrbiny, trhliny a otvorené priestory. Táto technológia môže byť použitá na všetky druhy bežných stavebných materiálov ako napríklad plech, betón, drevo, OSB alebo fólie.

Vnútorné a vonkajšie izolácie

izoláci

Sprejová polyuretánová pena umožňuje rýchle použitie, jednotnú a účinnú tepelnú ochranu a hydroizoláciu budovy.Pri vnútornom otepľovaní vykonávame izoláciu najme v podkroví, v drevených rodinných domoch, v priemyselných budovách, v skladov a hangárov.
Polyuretánová pena je ideálna aj pre izoláciu vonkajších stien. Najbežnejšia metóda bola vybraná pre poľnohospodárske a priemyselné budovy. Izolačné spreje vytvárajú bezškárový povrch a povrch perfektne priľahne na starú dlažbu (nie je potrebné ju trhať). Povrch je odolný voči UV žiareniu.

Rozsah polyuretánovej peny

Polyuretánová pena má za úlohu tesnenie a zateplenie strechy a podkrovia. Tým, že ľahko priľne k takmer akémukoľvek povrchu, je ideálna pre izoláciu:

  • základov,
  • stropov a striech,
  • podkrovia a striech,
  • stien,
  • podláh,
  • obytných, komerčných a priemyselných budov.

Výhody izolačných sprejov

Pianka PUR

V odbornej literatúre sa uvádza, že podkrovná izolačná polyuretánová pena môže znížiť náklady na vykurovanie až o 50%. Energetická účinnosť je hlavným dôvodom, prečo sa investori rozhodnú práve pre túto formu zateplenie budov. Okrem toho, táto metóda je rýchla a efektívna. Počas jedného pracovného dňa, môžete zatepliť až 1000 m2. Pena je veľmi ľahká, nezaťažuje konštrukcie na ktoré sa aplikuje. Dokonale vypĺňa všetky prázdne miesta a zabraňuje voľným tepelným mostom. S tenšou vrstvou materiálu, môže byť účinnejšia izolácia. PUR pena je šetrná k životnému prostrediu, materiálom, zabraňuje prechodu hlodavcov a škodcov. Neprispieva k šíreniu ohňa, pretože to je samohasiaci materiál.

Ako prebieha nástrek peny?

V procese izolácie strojom sa používa hydrodynamický tlak. Pri aplikácii komponentov PUR peny sú zmiešané, čo spôsobuje chemickú reakciu vo forme bunkovej štruktúry plnenej plynom. Čím viac buniek tým je pena je silnejšia, a zvyšuje sa tak izolačná hodnota.

Prečítajte si cenník našich služieb.